Home » Van beschrijving naar inzicht. Inleiding in de statistiek by Peter Thijssen
Van beschrijving naar inzicht. Inleiding in de statistiek Peter Thijssen

Van beschrijving naar inzicht. Inleiding in de statistiek

Peter Thijssen

Published 2009
ISBN :
Paperback
264 pages
Enter the sum

 About the Book 

Van beschrijving naar inzicht doet wat het belooft, het biedt de lezer een inleiding in de statistiek. De nadruk ligt op de basistechnieken die gebruikt worden voor de beschrijving van dataverzamelingen in het (sociaal-)wetenschappelijk onderzoek.InMoreVan beschrijving naar inzicht doet wat het belooft, het biedt de lezer een inleiding in de statistiek. De nadruk ligt op de basistechnieken die gebruikt worden voor de beschrijving van dataverzamelingen in het (sociaal-)wetenschappelijk onderzoek.In tegenstelling tot de kookboekachtige aanpak van andere inleidingen worden de statistische kengetallen opgevat als de elementen van een statistische taal. Net zoals bij een andere taal lokt ook in de statistiek het ene woord het andere uit. Vanuit deze optiek leert de lezer de belangrijkste statistische kengetallen zelf te ontdekken. Net zoals bij een andere taal is de betekenis van een statistische formulering afhankelijk van de context. Daarom wordt vaak teruggegrepen naar praktische voorbeelden en concrete toepassingen. Omdat men ook de statistische taal pas al doende onder de knie krijgt, wordt zowel in het boek als op de Acco-webstek (www.uitgeverij.acco.be) aanvullend oefenmateriaal ter beschikking gesteld.Dit handboek gaat uit van een beperkte wiskundige voorkennis maar gaat waaromvragen niet uit de weg. Het is bij uitstek geschikt voor studenten in de mens- en maatschappijwetenschappen, zowel voor hoger onderwijs binnen als buiten de universiteit.Dit boek is een grondige herwerking en uitbreiding van de eerste uitgave uit 2003.PETER THIJSSEN is als docent verbonden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er vakken op het terrein van sociaal-wetenschappelijke methodologie en publieke opinie.