Home » من عاشق مایاکوفسکی بودم: خاطرات معشوقه ی او by Veronika Polonskaya
من عاشق مایاکوفسکی بودم: خاطرات معشوقه ی او Veronika Polonskaya

من عاشق مایاکوفسکی بودم: خاطرات معشوقه ی او

Veronika Polonskaya

Published
ISBN :
88 pages
Enter the sum

 About the Book 

سال نشر: بهار 1370این نوشتار ترجمه ای است از خاطرات معشوقه ی مایاکوفسکی از روزهای پایانی زندگی او و خلق و خویش. مایاکوفسکی در پی پدید آمدن مشکلات در رابطه اش با او و در پی فشارهای دیگر درونی دست به خودکشی زدگرچه این خاطرات در سال 1938 برای موزه یMoreسال نشر: بهار 1370این نوشتار ترجمه ای است از خاطرات معشوقه ی مایاکوفسکی از روزهای پایانی زندگی او و خلق و خویش. مایاکوفسکی در پی پدید آمدن مشکلات در رابطه اش با او و در پی فشارهای دیگر درونی دست به خودکشی زدگرچه این خاطرات در سال 1938 برای موزه ی مایاکوفسکی نگاشته شده بود اما بعدها در سال 1987 بود که در مجله ای به چاپ رسید